Μεθοδος

Το σχολείο μας εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και οργάνωσης με σκοπό την σωστή εκμάθηση της γλώσσας και την προετοιμασία για τις εξετάσεις στα Ελληνικά και Ξένα Πανεπιστήμια. Μέθοδοι που προτρέπουν τους μαθητές να χρησιμοποιούν πρακτικά την γλώσσα που μαθαίνουν άρα και να την αφομοιώσουν, πετυχαίνοντας τον στόχο τους με μεγαλύτερη ευκολία και σιγουριά.

Ενθαρρύνουμε την κοινωνική μάθηση…

Χρησιμοποιόυμε σύγχρονα βιβλία με ολοκληρωμένο πρόγραμμα ύλης για κάθε τάξη και extra Presentation Βooklets, Story Books, e-books, Audio CDs, DVDs, και άλλα.

Εκμάθηση της γλώσσας μέσα από παιχνίδια, κατασκευές, χειροτεχνίες και χρήση οπτικοακουστικού υλικού…